Semináře

VÁM VŠEM, KTEŘÍ BY RÁDI PRONIKLI DO TAJŮ SEBE SAMA, NAŠLI CESTU VEN Z KRUHU. PRO TY, KTERÉ ZAJÍMAJÍ TAROTOVÉ KARTY, AUTOMATICKÁ KRESBA, NĚCO ŘEŠÍ, MAJÍ STAROSTI SE ZDRAVÍM NEBO VZTAHY, NABÍZÍME JEDNODENNÍ NEBO VÍKENDOVÉ SEMINÁŘE.


JEDNODENNÍ SEMINÁŘE (MIN. 3 OSOBY) 1590,- KČ, INDIVIDUÁLNĚ 1790,- KČ - VČETNĚ OBČERSTVENÍ
VÍKENDOVÉ SEMINÁŘE (MIN. 3 OSOBY) 2690,- KČ, INDIVIDUÁLNĚ 2990,- KČ - VČETNĚ UBYTOVÁNÍ A STRAVY

VŠECHNY SEMINÁŘE, KROMĚ AUTOMATICKÉ KRESBY A TAROTOVÉHO ROZJÍMÁNÍ MAJÍ TAKÉ SVOJI INTERNETOVOU PODOBU, TAKŽE PRACUJEME SPOLU FORMOU EMAILŮ A OBRÁZKŮ.
CENA 990,- Kč / měsíc naší společné práce  

Automatická kresba v praxi

Relaxační pobyt pro ženy s nahlédnutím do tajů automatické kresby.
Cesta k pochopení a pojmenování svých pocitů.

Co Vás čeká: Ponoření se do sebe sama, nahlédnutí pod povrch podvědomí a postupné zjišťování co ve Vás vlastně je pod povrchem ukryto, poklady, které nosíte v sobě, ale nevíte o nich a proto z nich nemůžete čerpat!!!

První kroky automatické kresby, pochopení jejího významu a možností svého sebepoznání a pochopení toho, co se vám děje a čím procházíte. Kdy jste opustily samu sebe a daly jste vše svému okolí!!

 • Základní principy práce sama se sebou, otevření se svému daru.
 • Princip komunikace podvědomí a vědomí - odbourání omezujících modelových vzorů myšlení.
 • Nasloucháme sami sobě, jsme otevřený kanál Vesmíru, nalézáme to, co hledáme.

Co s sebou: pohodlný oděv, podložku, blok, tužku, pastelky.  Váš ochranný krystal nebo cokoli, co Vás posiluje. Svačinku a pití.

Tvoření peněz a uvědomění si podstaty Hojnosti

Nebuďte závislé na systému...

Podstatou tohoto semináře je odkrýt Vám všem skutečnou podstatu Hojnosti, která nás obklopuje na každém kroku a zároveň konfrontovat Vás s omezujícími myšlenkami, které do nás ukládá systém společnosti a výchovy v oblasti bohatství a peněz. Zároveň poukážeme na fakt nepřijetí peněz jako boží energie určitými kruhy. Proč? Toto vše a mnoho jiných cvičení bude součástí semináře. Naleznete v sobě Tvůrce své hojnosti a vše, co Vám nedovoluje žít podle Vašich představ, můžete vždy změnit.

Součástí semináře bude meditační část - práce s vnitřním dítětem a podstatnými informacemi o penězích přijatých od matky.

 • práce s vlastním Tvůrcem - jak jsme skutečně vybaveni do tohoto světa - náš duchovní potenciál versus systém
 • potřebná odblokování tak, jak se individuelně bude každý uvolňovat
 • podstata síly mysli a projevení ve hmotě

S sebou: pohodlné oblečení, sportovní obuv, přezůvky, podložku na meditování, psací potřeby, blok, pastelky, oblíbený krystal. Svačinku a pití.

"Holky Holkám"  

Rekondiční a relaxační pobyty pro ženy
s diagnosou rakovina - prsu, lymfy, gynekologické oblasti
meditujeme, léčíme se, hrajeme si, malujeme ....

Co Vás čeká - ponoření se do svého Já, setkání s vnitřním dítětem. Meditační techniky na sebeléčení. První kroky automatické kresby, pochopení jejího významu a možností svého sebepoznání a pochopení toho, co se vám děje a čím procházíte. Kdy jste opustily samu sebe a daly jste vše svému okolí !!!!

Termoterapie: každá žena má v ceně pobytu cca 1hodinu termoterapie zdarma.

Aromaterapie a speciální čínská masáž plosek nohou - podpora imunitního systému a termoregulace. Zvýšení teploty je u této diagnózy zásadní.
Co s sebou: pohodlný oděv, podložku, blok, tužku, pastelky. Váš ochranný krystal nebo cokoli, co Vás posiluje. Svačinku a pití.

Myslím, tedy jsem! Já jsem Žena, Bohyně! 

Kvalita našeho života versus kvalita naší mysli. Aneb, jak jsem na tom se sebeúctou???
Vím vůbec, co to je???

Podstatou semináře je odhalit Vám sílu Vaší vlastní mysli a netušené možnosti, které v sobě ukrývá. Uvědomění si mentálních vzorů, které stále dokola ovlivňují Váš život, mnohokrát tak, jak sami nechcete.

Objevení síly podvědomí, schopnosti Tvůrce Vašeho podvědomí a možnosti realizace sebe sama za jakýchkoli okolností. Uvědomění si bariér, které si tvoříme a nalezení cesty ven.

Vše co nám předali naši rodiče a učitelé a co nám nepřináší to, po čem toužíme. Vše co nám nedovoluje být skutečně sami sebou. Jaká úskalí ukrývá závislost a manipulace našeho okolí námi, skrze pocity viny, méněcennosti, tlaku na to, že nejsme dost dobré, štíhlé, krásné, úspěšné a že to tudíž nikam nemůžeme dotáhnout, protože kdybychom byly mladší, štíhlejší, vdané, dlouhonohé... už to, co toužíme mít, máme!

Kde z toho jste VY! Poznáváte se! Pak je čas to změnit! Pokud sama chcete!

S sebou: pohodlné oblečení, sportovní obuv, přezůvky, deku, podložku, psací potřeby a notes, kam budete psát, co bude třeba. Svačinku a pití.

Minulé životy ano či ne?!  

Seminář pro ty, kteří hledají smysl svých životních peripetií.
Odpovědi na otázky odkud jdu a kam, proč jsem se narodil právě ke svým rodičům?
Proč prožívám se svými partnery, dětmi rodiči tolik bolesti, konfliktů a ztrát?
Proč jsem stále nemocná/ý, proč se mi nedaří v práci, proč mě lidi nemají rádi.
Proč mě matka stále kritizuje... kruci tak proč to není lepší...

Co Vás čeká: Ponoření se do sebe sama, nahlédnutí pod povrch emocí a bolesti, nalezení modelových situací, které vás spoutávají v roli oběti, v roli toho, kdo je kritizován, Jak se dívám já na sebe sama. ČÍ JE TO VLASTNĚ POHLED?

Kdy jste opustili sami sebe a dali jste vše svému okolí!!!!
Projekce rodičovských traumat do svého dítěte. Kdo jsou mí rodiče a proč mě nemilují!!!!


1. Proč si myslím, že musím do minulých životů a co tam hledám? Odpověď? Na co?
2. Já a mí rodiče, odkud spolu jdeme, co nás spoutává!
3. Cesta z kruhu karmických osudů bolesti a komické přitažlivosti!
4. Já jsem tvůrce svého života a všeho, co budu žít. A tak to zůstane!
5. Má mysl je síla nad vším hmotným!

S sebou: pohodlné oblečení, sportovní obuv, přezůvky, deku, podložku, psací potřeby a notes, kam budete psát, co bude třeba. Svačinku a pití. 

*SEBEÚCTA ŽENY*

sebepřijetí

Jak se naše sebeúcta odráží na našem zdraví a vlastním životě. Jaké jsou vaše vztahy, žijete v nejistotě? Jaký máte sama ze sebe pocit! Jaké vidíte překážky na své cestě? Jsou tam? Nebo jsou to jen vaše myšlenky a strachy... odkud se berou???

Máte sílu změnit svůj život, ať jste nyní kdekoli!

Povídání, meditování, práce s podvědomými vzory, kdo vlastně jsem? Kreslení svých pocitů.

To vše a ještě mnohem více je před námi ...

S sebou: pohodlné oblečení, sportovní obuv, přezůvky, deku, podložku, psací potřeby a notes, kam budete psát, co bude třeba. Svačinku a pití.   

Partnerské vztahy I.- IV.

Seminář pro všechny, kteří chtějí pochopit, proč žijí vztahy, kde jim není dobře.
Kteří utrpěli vážná zranění, jež je doprovází po celá léta.
Kteří přestali věřit, že láskyplné vztahy vůbec existují.

Cesta k pochopení a pojmenování svých pocitů.

Co Vás čeká: Ponoření se do sebe sama, nahlédnutí pod povrch podvědomí a postupné zjišťování co ve Vás vlastně je pod povrchem ukryto, poklady, které nosíte v sobě, ale nevíte o nich a proto z nich nemůžete čerpat!
První kroky automatické kresby, pochopení jejího významu a možností svého sebepoznání a pochopení toho, co se vám děje a čím procházíte.

 • Kdy jste opustily samu sebe a daly jste vše svému okolí!
 • Co jsou to vztahy a jak fungují.
 • Proč právě já, proč ostatní mohou být šťastní a já ne!
 • Cesta z kruhu bolesti, násilí a ponížení!
 • Buduji svůj život a své vztahy v lásce a tak to zůstane!

Co s sebou: pohodlný oděv, podložku, nelinkovaný blok, tužku, pastelky. Váš ochranný krystal nebo cokoli, co Vás posiluje. Svačinku a pití.

"Tarotové rozjímání" 

Ponoření se do klidu mysli, seznámení se se symbolikou Tarotu, jako komunikace s naším podvědomím a historií vývoje naší duše, lidstva a Země. Netradiční pohled na sebe sama a okolní svět právě skrze Tarot. První kroky k vlastnímu umění tarotového výkladu. Strach z neznáma jako hlavní překážka žití intuice a naslouchání jejímu vedení. Pocit, který znáte, ale potlačíte jej rozumem? Proč!

Co vede člověka ke strachu z budoucnosti, ze změny ze sebe sama a svého života. Objevení síly podvědomí, schopnosti Průvodce Vašeho podvědomí a možnosti realizace sebe sama za jakýchkoli okolností. Uvědomění si bariér, které si tvoříme úhlem pohledu a nalezení cesty ven.

Výklad karet je ve své podstatě určitý druh komunikace mezi světy. Není podstatné, zda v ně věříte, vysmíváte se jim nebo je uznáváte, vnímáte či respektujete. Podstatné je, že existují bez jakéhokoli našeho zásahu, snažení či pohrdání. Vesmír je věčný a nekonečný, shlíží na člověka s láskou a je jen na člověku samém, najde-li v sobě kousek pokory, aby vnímal a cítil tyto síly prostřednictvím přírody, vztahů a svého bytí. Při každém takovéto výkladu můžete alespoň nahlédnout do střípku sil, které Vás obklopují.
Co můžete hledat a nalézt v Tarotu... vše, co potřebujete vědět, vše, co vám může být ukryto, i to co ukrýváte sami, zcela nevědomě i vědomě. Východisko i řešení v situacích, ve kterých se nacházíte, ať vztahové, finanční, zdravotní, pracovní, můžete zde řešit jakoukoli oblast svého života.

Co s sebou: pohodlný oděv, podložku, blok, tužku, pastelky. Váš ochranný krystal nebo cokoli, co Vás posiluje. Svůj Tarot. Svačinku a pití.